Proyekto ng Dayatom: Internasyonal na Proyekto para sa Agham
at Edukasyong Pangkapaligiran at Komunikasyon
> Home
Home
SimRiver
Bideo "Mga Dayatom"
Polusyon ng Ilog
Ulat sa Gawain
Tungkol sa Proyekto
Makipag-ugnayan
+Pagpili ng Wika
+Patakaran ng Websayt

SIim Rever


Ang SimRiver ay isang programang simulasyon na ginawa ni Dr. Shigeki Mayama ng Tokyo Gakugei University at ng kanyang mga kasama. Sa pamamagitan ng naturang programa, madaling mapag-aaralan at mauunawaan ang ugnayan sa pagitan ng gawain ng tao, kapaligiran ng ilog at ng mga dayatom.
» SimRiver
Sim Rever

画像01 画像02  

Ang bideo na "Mga Dayatom" ay binubuo ng tatlong bahagi na maaaring mapanood sa websayt o matapos i-download. Unang bahagi: Pagpapakilala at koleksyon ng mga dayatom. Pangalawang bahagi: Preparasyon ng permanenteng slayd. Pangatlong bahagi: Obserbasyon ng mga dayatom.
» Bideo "Mga Dayatom" (Filipino)


 Tungkol sa Proyekto ng Dayatom
photo01Ang mga klaseng gumagamit ng SimRiver ay nagmumula sa sekondarya hanggang postgradweyt na pag-aaral, at nag-uulat ng magagandang resulta. Nais naming magpakilala ng programang edukasyonal, reaksyon ng mga mag-aaral, atbp. bilang tugon sa mga ulat ng mga gumagamit ng programa mula sa iba't-ibang bahagi ng mundo.
» Tungkol sa Proyekto


 Impormasyon
Pagpapanibago ng Websayt!!(13-08-2017)


Karapatang magpalathala 2010: Proyekto ng Dayatom. Nakalaang pangkalahatang karapatan.